Rabbi Zvi Zimmerman

Rabbi Zvi Zimmerman is Mashgiach Ruchani of Yeshivas Beis HaMidrash L'Torah, of Skokie, Illinois. This fantastic series of chumash shiurim given by Rabbi Zvi Zimmerman, started in Yeshivas Bais Yisroel in Yerushalayim and is now given in Mikor Chaim, a night seder program in a shul called Bais Yitzchok, Skokie Yeshiva, and in a shul called Bais Ushis.
Filter by Category:
Filter by Series:
Sort Order:
04 - Shoftim Sefer Shoftim 43 min
05 - Shoftim Sefer Shoftim 46 min
06 - Shoftim Sefer Shoftim 54 min
07 - Shoftim Sefer Shoftim 54 min
08 - Shoftim Sefer Shoftim 53 min
Shoftim 5767 - 2007 Sefer Shoftim 49 min
Shoftim 5768 - 2008 Sefer Shoftim 38 min
01 - Shmuel Alef Sefer Shmuel Alef 56 min
02 - Shmuel Alef Sefer Shmuel Alef 56 min
03 - Shmuel Alef Sefer Shmuel Alef 53 min
04 - Shmuel Alef Sefer Shmuel Alef 55 min
05 - Shmuel Alef Sefer Shmuel Alef 57 min
06 - Shmuel Alef Sefer Shmuel Alef 29 min
07 - Shmuel Alef Sefer Shmuel Alef 53 min
08 - Shmuel Alef Sefer Shmuel Alef 56 min
09 - Shmuel Alef Sefer Shmuel Alef 57 min
10 - Shmuel Alef Sefer Shmuel Alef 54 min
11 - Shmuel Alef Sefer Shmuel Alef 57 min
Shiur 01 - Sefer Shmuel Beis Sefer Shmuel Beis 32 min
Shiur 02 - Sefer Shmuel Beis Sefer Shmuel Beis 57 min
Shiur 03 - Sefer Shmuel Beis Sefer Shmuel Beis 44 min
Shiur 04 - Sefer Shmuel Beis Sefer Shmuel Beis 37 min
Shiur 05 - Sefer Shmuel Beis Sefer Shmuel Beis 55 min
Shiur 06 - Sefer Shmuel Beis Sefer Shmuel Beis 56 min
Shiur 07 - Sefer Shmuel Beis Sefer Shmuel Beis 56 min